22 ส.ค. 2554

บทที่ 8 การวิเคราะห์ความเร็วโดยวิธีคำนวณ: ตัวอย่างกลไก four-bar linkageสามารถ download ไฟล์ excel ตัวอย่างได้ที่ -> googledoc